Formularz kontaktowy

* Anty spam

Koszyk0
Suma:0,00 zł
Twój koszyk jest pusty!

jmgarnizon.com.pl

logo

Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów na stronach naszego sklepu internetowego prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. 

 

 

1. Sprzedawcą broni pozbawionej cech użytkowych jest firma:

 

JM Garnizon Jan Mędrala

Ul. Gen. Sikorskiego 22

43-229 Ćwiklice

NIP: 638-173-23-63

 

2. Firma nie prowadzi sprzedaży broni bojowej w tym również hukowej, gazowej, pneumatycznej, czarnoprochowej, wiatrówek oraz broni ASG, paintball.

 

3. Z zasady firma prowadzi sprzedaż wysyłkową (nie prowadzimy sklepu stacjonarnego) ale umożliwia również odbiór osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) w siedzibie firmy tj.: ul. Gen. Sikorskiego 22, Ćwiklice k. Pszczyny (woj. Śląskie) – 3 km od trasy DK1 Bielsko-Biała – Katowice.

 

4. Zakup możliwy jest również na giełdzie staroci w Bytomiu ul. Frycza-Modrzewskiego 3, która odbywa się w każdy pierwszy piątek i sobotę miesiąca. W tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt mejlowy/telefoniczny czy w ogóle w danym miesiącu będziemy na giełdzie.

 

5. Nie ma możliwości umówienia się na odbiór osobisty w innych miejscach niż siedziba firmy lub giełda staroci (np. parkingi, stacje benzynowe itp.).

 

6. Nie prowadzimy sprzedaży zagranicznej !

 

7. Zakup na stronach internetowych naszego sklepu wiąże się równocześnie z wyrażeniem zgody na przesłanie czytelnego skanu/zdjęcia obydwu stron dowodu osobistego lub okazania go w przypadku odbioru osobistego. Dane z dowodu służą jedynie w celu wystawienia faktury i uzupełnienia "Ewidencji sprzedanej broni", którą jesteśmy zobowiązani prowadzić na podstawie:

 

"Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym." (Dz.U. 2001 nr 67 poz. 679)

 

Dane nie są w żaden inny sposób wykorzystywane, przetwarzane i przekazywane osobom trzecim. Są również objęte tajemnicą handlową.

 

8. Nabywca broni pozbawionej cech użytkowych (PCU) zobowiązany jest do jej rejestracji we właściwej dla jego zamieszkania Komendzie Wojewódzkiej Policji. Poniżej prezentujemy szczegółową procedurę rejestracji broni.

 

 

 

PROCEDURA REJESTRACJI BRONI P.C.U.

 

         Nabywca broni PCU ma obowiązek zarejestrowania jej w Komendzie Wojewódzkiej Policji, odpowiedniej dla swojego miejsca zameldowania w przeciągu 5 dni licząc od dnia wystawienia faktury włącznie. Rejestracji dokonuje się osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych (WPA) lub wysyłając wymagane dokumenty pocztą.

 

 

Jeśli nabywca nie posiada jeszcze Karty rejestracyjnej broni, powinien przynieść ze sobą / wysłać pocztą:

 

a) dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego 3x4 cm;

b) podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydanie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech bojowych i wpisanie zakupionego egzemplarza zgodnie z załączoną dokumentacją;

c) zaświadczenie CLK KGP / CLKP o pozbawieniu cech użytkowych rejestrowanego egzemplarza;

d) dowód zakupu (Faktura VAT, Faktura Marża);

e) dowód wpłaty 82,00 zł na konto Wojewódzkiego Urzędu Miasta (np. Katowice), odpowiedniego dla swojego miejsca zameldowania. Jeśli masz jakikolwiek problem z ustaleniem numeru konta Urzędu Miasta odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania, napisz do nas ! Służymy pomocą !

 

 

Jeśli nabywca posiada już kartę rejestracyjną broni, przynosi ją ze sobą lub wysyła pocztą wraz z dowodem zakupu i zaświadczeniem z CLK KGP / CLKP. Funkcjonariusz umieszcza odpowiedni stempel w karcie rejestracyjnej podczas rejestracji każdej kolejnej jednostki broni (PCU) nie pobierając opłat.

 

UWAGA!!! NA KOMENDĘ NIE PRZYNOŚ BRONI ZE SOBĄ !

W "ekstremalnych" przypadkach, niektóre (nieliczne) Komendy Wojewódzkie Policji wymagają przywiezienia na komendę broni.  W tym przypadku broń należy przynieść w sposób nie rzucający się w oczy (zawiniętą / zapakowaną). 

 

 

Komu nie sprzedajemy broni P.C.U. ? Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą wyłączeń:

 

- osobom poniżej 18 roku życia,

- obywatelom polskim i obcokrajowcom nie posiadającym stałego zameldowania na terenie Polski,

- osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

- osobom, które nie wyrażają zgody na przesłanie czytelnego skanu/zdjęcia dowodu osobistego lub jego okazania w przypadku odbioru osobistego,

- osobom legitymującym się sfałszowanym lub skradzionym dowodem osobistym,

- osobom, które wyraźnie i jasno wskazują na zamiar wprowadzenia modyfikacji w sprzedawanej broni celem przywrócenia jej funkcji użytkowych,

- osobom, które wyraźnie i jasno wskazują na zamiar wykorzystania broni w działalności przestępczej.